Regulamin sklepu internetowego Pod Kocykiem.pl


I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego PodKocykiem.pl jest firma KawaFoto Krzysztof Kawecki z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Stefana Żeromskiego 30 lok. 8, NIP 524-185-69-00, e-mail: podkocykiem.pl@gmail.com, tel. +48 725 765 965 lub +48 698 155 374 zwany dalej „Sprzedającym” lub „Sklepem”.
2. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
3. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach.
4.Sprzedaż detaliczna odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały przyjęte do realizacji.

  II. Zasady dokonywania zakupów.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem składającym zamówienie
(Zamawiający), a KawaFoto Krzysztof Kawecki (Sklep)
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba, że opis produktu stanowi inaczej) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny widniejące przy produktach nie obejmują kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, bez wcześniejszego powiadamiania. Koszty związane z dostawą oraz wybrane sposoby dostawy towary opisane są w pkt. III niniejszego regulaminu.
4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową podkocykiem.pl za pomocą formularza zamówienia, który Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić. Wybierając jedną ze wskazanych moted płatności, Klient wyraża zgodę na złożenie zamówienia z obowiązkiem dokonania zapłaty. Błędnie bądź niekompletnie wypełnione formularze będą przez Sklep odrzucane.
5. Przyjęcie przez Sklep zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową. Po otrzymaniu płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Klient drogą e-mail'ową informowany jest o zmianach statusu zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia Klienta w przypadku gdy w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowany na rachunku Sprzedającego przelew w należytej wysokości bądź wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.
7. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia i wysyła dokument księgowy - paragon lub rachunek. Klient zobowiązany jest o tym poinformować na etapie składania zamówienia oraz podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Wystawienie dokumentu księgowego następuje w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Klient ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy kwotę stanowiącą wartość kupionych towarów oraz kwotę przesyłki jednakże w wysokości nie większej niż 5,10 zł (Najtańsza oferowana forma wysyłki). Kupujący natomiast zobowiązany jest na swój koszt niezwłocznie odesłać towar na adres Sprzedającego (KawaFoto Krzysztof Kawecki, ul. Żeromskiego 30 lok. 8, 96-500 Sochaczew).

9. W przypadku gdy odsyłany towar nie znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, jest zmieniony bądź niekompletny a także nosi ślady używania, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  

 
III. Dostawa towaru.

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób:
• Poczta Polska: koszt przesyłki ekonomiczniej 12 zł za paczkę, koszt przesyłki priorytetowej 14zł. Płatność za każdy z wariantów odbywa się z góry.
• Kurier DPD Polska: koszt 15 zł.
• Kurier DPD Polska w usłudze „za pobraniem”: koszt przesyłki 18 zł.

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu on-line składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. Towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego najpóźniej następnego dnia roboczego.

IV. Formy płatności.

1. Kupujący sam dokonuje wyboru formy płatności za wybrane towary:

- karty płatnicze (VISA i MasterCard),
- przelewem bankowym poprzez system PayU,
- wpłata na konto firmy w banku: ING Bank Śląski S.A, nr. konta: 03 1050 1924 1000 0092 1736 8118 , KawaFoto Krzysztof Kawecki, 96-500 Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 30 lok. 8.
- Płatność za pobraniem.

2. Przy płatności przelewem Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli wpłata nie zostanie uznana na rachunku Sprzedającego po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

 IV. Reklamacje, wymiana towaru.

1. Reklamacja dotyczy towaru noszącego wady fabryczne, o których Klient nie został poinformowany przed zakupem.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty transakcji bądź zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest odesłać na adres Sprzedającego uszkodzony towar. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.  
4. Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych do niego bez wcześniejszej konsultacji.
5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.
6. W terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru na inny rozmiar (jeżeli charakterystyka produktu oraz stan magazynowy Sklepu na to pozwala).
7. Wymiana towaru następuje na zasadach określonych w pkt. 3 - 5.

8. Towar podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, jest niezmieniony i kompletny oraz nie nosi śladów używania.

 VI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma KawaFoto Krzysztof Kawecki z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Stefana Żeromskiego 30 lok. 8.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133/97, poz. 883) Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego podkocykiem.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe podane przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych osobowych. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe własnych Klientów nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym firmom ani instytucjom trzecim z zastrzeżeniem pkt. 2.
3. W celu realizacji płatności dane będą udostępniane PayU S.A. a także firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu realizacji przesyłki.
4. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych w tym możliwość ich zmiany bądź usunięcia poprzez kontakt mailowy ze Sklepem.

 VII. Rozstrzyganie sporów.

1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sochaczew, 01.04.2016r.

 

 

 

 


Płacę przez PayU